Se dette nyhedsbrev i en browser
Kære Louise
 
I næste uge afholdes Digitaliseringsmessen for 10. gang. I år er der 120 forskellige udstillerområder og 5 forskellige scener, der løbende afholder fagligt oplæg, som er fokuseret på emnet teknologispring i kommunerne - særligt på hvordan kommunerne kan komme igang med anvendelse af de nye teknologier og hvilke overvejelser de bør gøre sig. På vores hjemmeside kan du holde dig ajour med sceneprogrammerne i løbet af dagen og sammensætte dit personlige program for dagen. 
 
 
På området 'Kommunale showcases' i Hal C  kan du opleve, hvordan seks forskellige kommuner idag anvender kunstig intelligens, Virtuel Reality, Internet of Things, droner, Chatbots og andre teknologier til at skabe værdi lokalt for både borgere og ansatte. Vi har sørget for at invitere nøglepersonerne og projektlederne, så du kan få praktiske input og inspiration med hjem. Læs mere om området kommunale showcases.
 
Prakisk information
09.00:Dørene åbner og morgenmad serveres. Navneskilt udleveres ved ankomst.
10:00 Digitaliseringsmessen åbner officielt v. åbningstalen på den store scene
 
 
Vi glæder os til at se dig på Digitaliseringsmessen
 
KL, Borgerservice Danmark og KIT@

”VI STÅR PÅ TÆRSKLEN TIL ET GENNEMBRUD INDEN FOR TVÆRGÅENDE SAGSBEHANDLING”

 
Vi har talt om det længe, men nu skal det være slut med tunge arbejdsgange, silobaserede fagsystemer og frustrerede borgere, der kommer længere og længere væk fra uddannelse og arbejdsmarked. En ny lov gør det muligt at samarbejde mere enkelt, smidigt og meningsfuldt på tværs af kommunens indsatsområder.

SIKKER OG ROBUST DATADELING PÅ TVÆRS AF MYNDIGHEDER ER FUNDAMENTET FOR GOD BORGERSERVICE

 
Den offentlige sektor i Danmark er præget af en høj modenhed i forhold til at dele og anvende data på tværs af myndigheder sammenlignet med andre lande. Nogle domæner, som sundhed, arbejdsmarked og geodata, har gennem mange år etableret og arbejdet med fælles standarder, domænearkitekturer og fysiske infrastrukturkomponenter. Det har medvirket til at gøre det lettere at samarbejde og løse myndighedsopgaver på tværs af aktører inden for hvert domæne.

”RESTDIGITALISERING KRÆVER NYE OG BEDRE GØR-DET-SELV-VÆRKTØJER”

 
I takt med at de mest benyttede borgerservices er blevet digitaliseret med selvbetjeningsløsninger, står kommuner og regioner med en enorm udfordring. Nu skal de have digitaliseret tusindvis af små opgaver med sikre digitale selvbetjeningsløsninger for at leve op til GDPR-kravene. Det kræver nemmere og billigere gør-det-selv-software at sikre restdigitaliseringen.

FÆLLES ADGANGSSTYRING SKAL SIKRE SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS

 
Støttesystem til adgangsstyring skal sikre sammenhæng og gevinster på tværs af kommunale it-systemer.

KNOWLEDGE MANAGEMENT SIKRER KORREKTE SVAR I BORGERSERVICE

 
God borgerservice handler om et højt informationsniveau. Borgerservice er kommunens ansigt udadtil, men god borgerservice er også et spørgsmål om intern kommunikation mellem kommunens ansatte, så de kan levere de samme svar, uanset hvem borgerne har taget kontakt til. Knowledge Management sikrer korrekte svar i borgerservice.

DEN ISLANDSKE REGERING INDGÅR HISTORISK AFTALE OG VÆLGER MICROSOFT 365

 
Den 1. juni 2018 tog Island en historisk beslutning og valgte Microsoft 365 som fælles platform for alle landets offentligt ansatte. Beslutningen har været undervejs siden 2015, og den har stor betydning for både den offentlige sektor og den islandske befolkning. Aftalen involverer ikke kun moderne samarbejdsløsninger og større produktivitet – sikkerhed vil fra nu af være bygget direkte ind i statens it-løsninger. Skiftet betyder store årlige besparelser for Island.

STYRK BORGERNES TRYGHED OG HANDLERUM VED AT GIVE BORGERNE ADGANG TIL EGNE DATA

 
Initiativet Borgerens Adgang til Egne Data samarbejder med fem pilotkommuner om at udvikle en fælleskommunal metode til give borgere adgang til relevant data, som kommunerne har om dem. Hør mere om projektet på Digitaliseringsmessen d. 27. september.
Frameld dig dette nyhedsbrev