Se dette nyhedsbrev i en browser
 
Kære Deltager
 
Du modtager dette nyhedsbrev da du er tilmeldt Digitaliseringsmessen18 d. 27. september 2018 i Odense Congres Center.
Temaet for dette nyhedsbrevet er it- og informationssikkerhed samt GDPR. I nedenstående artikler kan du læse mere om hvad du kan opleve hos messens alliancepartnere samt få inspiration til hvordan I kan arbejde med at skabe bedre it- og informationssikkerhed lokalt.
 
Nyhedsbrevet, der er det første af i alt 4 nyhedsbreve, indeholder inspirationsartikler om de store temaer og tendenser, der rør sig i markedet for offentlig digitalisering netop nu. Frem mod messen vil du modtager i alt 4 nyhedsbreve med spændende og inspirerende artikler om IT-sikkerhed, GDPR, Robotter, Velfærdsteknologi og fremtidens borgerservice, der giver stof til eftertanke og refleksion.
 
Rigtig god læselyst

PwC: CYBERTRUSLEN BEKYMRER FLERE BESLUTNINGSTAGERE END TIDLIGERE

 
Cybertruslen bekymrer erhvervslivet og offentlige myndigheder som aldrig før. PwC’s Cybercrime Survey 2017 viser, at flere er mere bekymrede for cybertruslen nu, end de var året før. Den stigende bekymring er helt reel. 64 % af respondenterne i PwC’s Cybercrime Survey rapporterer nemlig, at deres arbejdsplads har været udsat for hændelser eller angreb relateret til cybercrime det seneste år.

KMD: NORDFYNS KOMMUNE GÅR NYE VEJE MED SIKKERHEDEN

 
Der er løbet meget vand i åen, siden Nordfyns Kommune gik offentligt ud med et malware-angreb i 2015. I dag er kommunen blandt de første til at tage ny forebyggende sikkerhedsteknologi i brug sammen med KMD.  

MICROSOFT: SVÆRT FOR OFFENTLIGE MYNDIGHEDER AT FINDE NOK RESSOURCER TIL DATASIKKERHED

 
På trods af mange advarsler, en ny persondataforordning fra EU, og et stigende antal offentlige myndigheder, der bliver hacket eller oplever driftsforstyrrelser og tab af data, er det forsat svært for mange regioner, kommuner og statslige institutioner at afsætte de nødvendige ressourcer til at beskytte virksomhedens infrastruktur, medarbejdere og data.

EG: GDPR: NU SKAL DE SIDSTE TING PÅ PLADS

 
Nu er GDPR trådt i kraft, men forude ligger stadig et stort stykke arbejde. Det mener Rune Møller Andersen, der er it-sikkerhedsansvarlig for EG Team Online.

ATEA: ADGANGSKONTROL SÆNKER BÅDE OMKOSTNINGER OG ANTALLET AF FEJL

 
Løbende besparelser på budgetterne kan synes uforeneligt med de øgede krav om bedre services, som den offentlige sektor skal imødekomme. Men her er automatisering af manuelle processer en vej til at sænke både omkostninger og antallet af fejl.
Frameld dig dette nyhedsbrev