Få en ny adgangskode Se e-mailen online her
 
 
 
 
 
 
         
     

Denne udgave

Nyhedsbrevet Råderum sætter i denne må-ned fokus på, hvordan kommunerne kva-litetsudvikler og omstiller indenfor skoleom-rådet gennem forskellige metoder.

Indspark

Læs denne uges indspark om Skanderborg Kommunes vej til omstilling og udvikling ved hjælp af investeringer på beskæftigelses- og sundshedsområdet.
 
Læs indspark på kl.dk
 

Nyheder

KLK: flere veje til faglig udvikling og økonomisk råderum på skoleområdet

Se chefkonsulent Claus Herbert fra KL's Konsulentvirksomhed fortælle om de tværgående tendenser, der tegner sig på en række analyser af ressourcestyring på skoleområdet i forskellige kommuner.

Hørsholm Kommune:
”Det var helt afgørende for os at få udviklet en budgetmodel for skoleområdet"

Udgiftspresset på specialundervisning i Hørsholm Kommune har dannet grundlag for en budgetmodel, som skal bidrage til budgetoverholdelse og faglig udvikling. I et tæt samarbejde mellem forvaltningen og skoleledere håndteres styringsdilemmaerne, og der prioriteres og investeres på baggrund af faglige drøftelser
 
Læs artiklen på kl.dk

Giv rammerne for specialtilbud på skoleområdet et eftersyn

Selv om der er tale om den samme type af tilbud, er der store forskelle på taksterne til specialtilbud på skoleområdet kommunerne imellem. Det skyldes bl.a., at taksterne flere steder er fastsat på baggrund af historik og kultur frem for et bevidst valg i forhold til kvalitet.
 
Læs artiklen på kl.dk

Ny budgettildelingsmodel på skoleområdet giver større fleksibilitet og økonomisk råderum

Helsingør Kommunes nye budgettildelingsmodel med direkte tildeling fra kommunekassen til skolerne har givet skolelederne bedre mulighed og fleksibilitet til at planlægge og økonomistyre.
 
Læs artiklen på kl.dk

Ressourcestyring giver bedre rammer for skoleområdet

I Faaborg-Midtfyn Kommune har forvaltningen og skoleledere sammen skabt en fælles forståelse af, at ressourcestyring er en forudsætning for den faglige udvikling samt stabile personale- og driftsvilkår.
 
Læs artiklen på kl.dk