Se dette nyhedsbrev i en browser
 
Kære Louise
 
Programmet for dette års Digitaliseringsmessen er nu offentliggjort og det er nu muligt at læse om de mange spændende oplæg bl.a. om anvendelse af kunstig intelligens, software robotter og automatisering i den offentlige sektor. Læs programmet for digitaliseringsmessen18
 
2018 er året alle taler om anvendelse af kunstig intelligens, softwarerobotter og machine learning. Mens de fleste kommuner er godt i gang med udvikling er software robotter og automatisering, er kunstig intelligens endnu ikke særlig udbredt i den offentlige sektor. De største danske kommuner har initiativer i gang omkring eksempelvis forebyggelse af social snyd, forudsigelse af plejebehov og smart parkering ved hjælp af kunstig intelligens – men det er langt fra de fleste som er gået i gang.  
 
I dette nyhedsbrev kan du få inspiration fra konkrete cases hvor teknologierne er anvendt til at øge effektiviteten og kvaliteten af opgaveløsningen i den kommunale sektor, samt gode råd til hvordan din organisation sikrer en god forankring af software robotter i jeres organisation, så I opnår en succesfuld implementering af software-robotter. 
 
 
Rigtig god læselyst!

RPA-robot sparer Aalborg Kommune 300 mandetimer om året

 
For Aalborg Kommune var arbejdet med at håndtere indberetninger om refusion af sygedagpenge en løbende og tidskrævende opgave for medarbejderne i lønkontoret. Nu tager softwarerobotten fra EG sig af det kedelige arbejde og giver medarbejderne mulighed for at hellige sig mere komplekse og værdiskabende opgaver.

KMD: NORDFYNS KOMMUNE GÅR NYE VEJE MED SIKKERHEDEN

 
Der bliver arbejdet med softwarerobotter i mange af landets kommuner. En helt ny platform har i et tæt samarbejde mellem leverandør og kunde gjort det muligt at udvikle robotter på meget kortere tid.

AUTOMATISEREDE PROCESSER LØFTER KVALITETEN OG FRIGIVER RESSOURCER TIL KRÆVENDE OPGAVER

 
På trods af mange advarsler, en ny persondataforordning fra EU, og et stigende antal offentlige myndigheder, der bliver hacket eller oplever driftsforstyrrelser og tab af data, er det forsat svært for mange regioner, kommuner og statslige institutioner at afsætte de nødvendige ressourcer til at beskytte virksomhedens infrastruktur, medarbejdere og data.

CHATBOTPLATFORM I SYDDJURS KOMMUNE SKAL SKABE EKSTRA LUFT I IT-AFDELINGEN

 
Syddjurs kommune vil bruge Chatbotplatform til at automatisere dele af it-afdelingens support til it-brugere i kommunen. Dermed skal chatbotten aflaste it-afdelingen, som får mere tid til at løse krævende supportopgaver.

DIGITALISERINGSKLAR LOVGIVNING HJÆLPER KOMMUNERNE

 
Lovgivningen er på en række områder blevet så kompleks, at det kan være svært for myndigheder, virksomheder og borgere at forstå reglerne. Kompleks lovgivning gør det ofte også svært at omsætte regler til effektive digitale løsninger.

KUNSTIG INTELLIGENS: EN TEKNOLOGI I RIVENDE UDVIKLING

 
Kunstig intelligens er ikke et nyt fænomen men har på teoretisk niveau eksisteret i rigtig mange år. Allerede i 1950erne udviklede man metoderne bag kunstig intelligens – som skulle give maskiner og computere menneskelige egenskaber.

SÅDAN HOLDER DU ROBOTTEN I SPORET

 
Robotic Process Automation (RPA) vinder frem i danske kommuner. Dog bliver mange organisationer overrasket over den reelle tid, det tager for en succesfuld implementering af RPA-teknologien. Mange overvejelser foretages også for sent i processen, hvilket betyder, at implementeringen ikke kommer optimalt ind i alle dele af den kommunale forvaltning. Få gode råd i denne artikel til, hvordan du sikrer en god forankring i organisationen, så du opnår den fulde effekt og en succesfuld implementering af RPA-teknologi.
Frameld dig dette nyhedsbrev